การเงินดิจิทัลและ FinTech (Financial Technology)

การเงินดิจิทัลและ FinTech (Financial Technology) เป็นแนวคิดและเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลทางการเงินในปัจจุบัน นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทั้งสอง:

การเงินดิจิทัล (Digital Finance):

การเงินดิจิทัลเป็นรูปแบบของการทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่นอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ เพื่อดำเนินการธุรกรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย.
FinTech (Financial Technology):

FinTech เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงและแนวนำสินทรัพย์ในสาขาการเงิน ซึ่งรวมถึงการยกเลิกการใช้แบงก์แบบดั้งเดิมและแบงก์อินเตอร์เน็ต (Internet Banks).
FinTech มีหลายด้านที่สำคัญ เช่น การส่งเงินทางอินเตอร์เน็ต (remittances), การกู้ยืมที่มีดัชนีเปรียบเทียบรายชื่อดี (peer-to-peer lending), การลงทุนด้วยโทรศัพท์มือถือ (mobile investing), การใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการชำระเงิน, และอีกมากมาย.
FinTech ทำให้มีความเปลี่ยนแปลงในการใช้แบงก์และการใช้เงินทำธุรกรรม และมีรูปแบบการทำธุรกรรมที่ใช้โทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันในการจัดการการเงินของตน.
ทั้งการเงินดิจิทัลและ FinTech มีผลต่อวิธีการทำธุรกิจทางการเงินและทางอุตสาหกรรมเงินอื่น ๆ ในอนาคต และมีศักยภาพในการทำให้การเงินสะดวกสบายและมีความสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ.